Les presents Condicions Particulars formen part integrant de l’Avís Legal d’aquest lloc web.

Protecció de Dades Personals

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa a l’usuari que les dades de caràcter personal que ha proporcionat, lliure i voluntàriament, mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix en aquest lloc web, així com aquelles dades als quals padresymadresconscientes.com accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquest lloc web seran recollits en un fitxer informatitzat propietat i responsabilitat de Jordi Calm Guiteras, titular d’aquest lloc web.

Ús de la Informació

El tractament de les dades personals s’utilitzaran per permetre l’accés a determinades seccions d’aquest lloc web accessibles exclusivament per a usuaris registrats, per tramitar la compra del curs efectuat per l’usuari, així com per proporcionar la informació i les comunicacions que puguin ser del seu interès. Al moment de realitzar la contractació d’un servei amb aquest lloc web, se li demanarà certa informació personal: com a nom i cognoms, correu electrònic o telèfon.

La seva informació personal no serà compartida, difosa, ni modificada de cap manera sense el seu previ consentiment. Tota la informació proporcionada és estrictament confidencial i es tractarà exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Veracitat de les dades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals a través dels formularis d’aquest lloc web, subscripcions a les llistes de correu per a l’enviament de butlletins, o la comunicació mitjançant correus electrònics que sol·licitin informació o serveis, implica que l’usuari accepta les presents condicions i presta el seu consentiment perquè aquestes dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per poder complir amb el servei contractat, atendre a les sol·licituds que ens plantegi o realitzar tasques administratives.

Mesures de Seguretat

La contractació dels serveis oferts per Pares i Mares Conscients, així com la privadesa de les dades personals facilitades, es realitza en un entorn segur mitjançant el protocol SSL (Secure Sockets Layers), encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat d’alt nivell RSA que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb aquest lloc web, de manera que ningú pugui apropiar-se o alterar les dades proporcionades ja que no disposa de la clau necessària per a un tractament o ús no autoritzat.

L’usuari pot comprovar que es troba en un entorn operatiu segur observant en la part superior del seu navegador el símbol del cadenat tancat i també pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http// sinó amb https//.

No obstant això, l’usuari ha de quedar informat i advertit a través d’aquest Avís Legal que tals mitjans no són infal·libles i inexpugnables i per tant el titular d’aquest lloc web no pot fer-se responsable de l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat per les males pràctiques de tercers.

Autorització de cessió de Drets d’Imatge

Les conferències o xerrades impartides pel titular d’aquest lloc web podrien ser eventualment gravades en vídeo o àudio i fotografiades.

Els assistents a aquests esdeveniments donen el seu consentiment i autoritzen al titular d’aquest lloc web perquè aquest tipus de material sigui recaptat i si escau, difós i reproduït en els mitjans audiovisuals i/o multimèdia que padresymadresconscientes.com té en l’actualitat i els que pogués desenvolupar en el futur, amb finalitats educatives, sense límit geogràfic i per temps il·limitat.
En conseqüència, és possible que la seva imatge sigui captada, gravada i posteriorment reproduïda, i en aquells casos en els quals l’assistent participi realitzant preguntes o comentaris, aquests també podrien ser gravats.

L’assistent podrà oposar-se a l’ús posterior de les seves imatges o enregistraments indicant-ho al moment de la seva intervenció.

Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes previstos en la Llei Orgànica 1/85, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. “No s’apreciarà l’existència d’intromissió il·legítima en l’àmbit protegit quan el titular del dret atorgui el seu consentiment l’ús de les imatges.”

Le persona que aparegui en els enregistraments o fotografies té dret a la seva pròpia imatge, per la qual cosa el consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment a través de comunicació per escrit a info[@]padresymadresconscientes.com per a la retirada immediata de l’arxiu publicat en aquest lloc web.

En relació a la protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge dels menors d’edat en la utilització d’imatges, es requereix l’autorització, en els termes abans assenyalats, de l’afectat i dels seus pares o tutors.

Tal com indica l’article 13.1 del Reglament LOPD: “Podrà procedir-se al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en els quals la Llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.”

Ús de Cookies

Pares i Mares Conscients utilitza cookies per facilitar la relació dels visitants amb el contingut d’aquest lloc web.

Les cookies són fitxers enviats al navegador amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació per aquest lloc web i permetre elaborar estadístiques sobre les visites rebudes. En tot caso les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació de l’usuari per aquest lloc web.

La informació detallada sobre què són les cookies, quins tipus utilitza aquest lloc web, com canviar la configuració del teu navegador, i quin ocorre si es deshabiliten les cookies es troben en les següents Condicions Particulars: Llegir Política de Cookies

Adreces IP

Els servidors d’aquest lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir únicament mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari podrà dirigir-se a Pares i Mares Conscients per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del consentiment prestat. Per a això, l’usuari només haurà de sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita i signada. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms, correu electrònic, domicili a l’efecte de notificacions i còpia del DNI i enviar-se a info[@]padresymadresconscientes.com o per correu postal a la següent adreça:

Jordi Calm Guiteras

Pares i Mares Conscients – Protecció de Dades

Calle Passeig, 24 2º 3ª

08740 Sant Andreu de la Barca

Per a qualsevol consulta sobre la nostra Política de Privacitat pot contactar amb el titular del lloc web en la següent adreça de correu electrònic: info[@]padresymadresconscientes.com.