És important llegir detingudament les Condicions Particulars en conjunció amb l’Avís Legal d’aquesta web.

Les presents condicions particulars tenen per objecte regular el procés de compra, accés i ús dels continguts del Curs Pares i Mares Conscients que ha dissenyat i realitzat Jordi Calm Guiteras, les dades es poden verificar en l’Avís Legal d’aquesta web i la presentació i índex en aquest enllaç.

L’adquisició del Curs Pares i Mares Conscients ofert en aquest lloc web implica per part de l’usuari del curs l’acceptació prèvia, expressa i sense excepcions de la totalitat dels termes i condicions aquí exposats, l’avís legal, la política de privacitat i la política de cookies.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de titular d’aquest lloc web sense necessitat de previ avís a l’usuari del curs i sense que això tingui dret a cap indemnització.

El Curs Pares i Mares Conscients està destinat a totes les edats, tot i això si l’interessat és menor d’edat, la compra del Curs ha de fer els seus pares, tutors o representants legals, previ pagament i acceptació de les presents condicions, l’interessat pot accedir als continguts del curs on-line.

El titular d’aquest lloc web informa a l’interessat del curs que els continguts de la mateixa es presenten en castellà.

Responsabilitats de l’Usuari del Curs

L’usuari del curs està obligat a fer un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

L’usuari del curs garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar el formulari de compra, evitant causar perjudicis al titular d’aquest lloc web com a conseqüència de la inexactitud dels mateixos.

L’usuari del curs és l’únic responsable de protegir la seguretat i confidencialitat de la contrasenya i la identificació assignada. Així mateix, ha d’informar immediatament al titular d’aquest lloc web de qualsevol ús no autoritzat de les seves dades d’accés o qualsevol violació o amenaça de la seguretat dels mateixos o d’aquest lloc web.

Ús del Curs

Els textos i altres continguts audiovisuals o sonors que apareixen en aquest lloc web podrien incloure errors tècnics, tipogràfics o fotogràfics. Aquest lloc web no garanteix que qualsevol dels materials sigui exacte, complet, o actual. El titular d’aquest lloc web pot fer canvis en els continguts, així com eliminar-los, en qualsevol moment sense previ avís. No obstant això, aquest lloc web no assumeix cap compromís en actualitzar els materials.

El titular d’aquest lloc web es reserva el dret a denegar l’accés a la secció privada a l’usuari del curs que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixi qualsevol de les condicions que apareixen al present document, en l’avís legal i en la política de privacitat.

El titular d’aquest lloc web es reserva el dret d’admissió en el curs i formacions a les persones a les quals no estigui destinada aquesta formació, ja sigui per criteris organitzatius o perquè la matèria no s’adeqüi al nivell de coneixements de l’interessat. En aquest últim cas, se li recomanarà la formació perfecta per la seva preparació.

En cas que l’usuari del curs sigui menor d’edat, haurà d’obtenir amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables dels actes que el menor d’edat dugui a terme. Es dóna per entès que els menors d’edat que accedeixin i utilitzin la secció privada d’aquest lloc web compten amb aquest consentiment.

Aquesta web no té com a finalitat l’assessorament en qüestions mèdiques o sanitàries, de manera que els continguits publicats no substitueixen en cap cas la informació o prescripcions personalitzades que pugui fer un especialista. Aquesta web no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris de les informacions aquí publicades.

Preu del Curs

El preu del curs és de 80 euros i inclou l’IVA.

Durada del Curs

L’accés als continguts serà de 12 mesos des de l’adquisició del curs.

Procés de compra

1. Realitzi la compra prement el botó “COMPRAR ARA” situat al final de la la pàgina Curs.

2. Un cop omplertes les dades del formulari ha de prémer sobre el botó “PAGAR” per connectar amb la passarel·la de pagament de l’entitat Triodos Bank i formalitzar el pagament.

3. Un cop confirmat el pagament rebrà una notificació per correu electrònic de que la seva compra ha estat rebuda.

Formes de Pagament

La forma de pagament establerta és al comptat. El Curs de Pares i Mares Conscients podrà ser abonat amb targeta de crèdit, o mitjançant transferència bancària.

L’ús fraudulent de targetes de crèdit o la denegació de l’operació de cobrament per qualsevol causa, donarà dret al titular d’aquest lloc web a rescindir la contractació i accés del curs adquirit, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

En cas d’algun inconvenient o problema amb el pagament mitjançant targeta de crèdit, l’interessat del curs podrà pagar a través de Transferència Bancària. Per a això haurà de sol·licitar al titular d’aquest lloc web el número del compte per correu electrònic a: curs[@]padresymadresconscientes.com.

Pagament Segur

Les transaccions bancàries es realitzaran a través de la passarel·la de pagament de l’entitat Triodos Bank. El procés de pagament es formalitzarà en un entorn segur mitjançant el protocol SSL (Secure Sockets Layers), encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat d’alt nivell RSA que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb aquest lloc web, de manera que ningú pugui apropiar-se o alterar les dades proporcionades ja que no disposa de la clau necessària per a un tractament o ús no autoritzat.

L’usuari pot comprovar que es troba en un entorn operatiu segur observant a la part superior del seu navegador el símbol del cadenat tancat i també pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http // sinó amb https //.

No obstant, l’usuari ha de quedar informat i advertit que aquests mitjans no són infal·libles i inexpugnables i per tant el titular d’aquest lloc web no pot fer-se responsable de l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat per les males pràctiques de tercers.

Cupons i Promocions

Els cupons de descompte, o codis promocionals, podran ser gaudits per l’interessat del Curs de Pares i Mares Conscients sempre que es compleixin els termes i condicions d’aquest lloc web.

Aquest lloc web posa a disposició el cupó de promoció 100000 per un valor de 15 € de descompte per a totes aquelles persones que estiguin interessades a adquirir el curs.

Els cupons de descompte, o codis promocionals només poden usar-se una vegada, no es poden acumular amb altres cupons i són vàlids per a una sola compra.

Els cupons no són bescanviables per diners.

Per realitzar el bescanvi, s’haurà d’introduir el codi al camp del formulari de compra: “Codi de cupó” i fer clic a “Aplica Cupó”. L’import del cupó es descomptarà del preu automàticament.

Facturació

Pares i Mares Conscients és el nom comercial utilitzat pel titular d’aquest lloc web per gestionar la plataforma. En cas de necessitar una factura, poseu-vos en contacte amb curs[@]padresymadresconscientes.com perquè li sigui remesa en el termini de 30 dies des de la realització de la compra. Ha de facilitar les seves dades fiscals: nom i cognoms o nom de l’empresa, adreça i NIF o CIF.

Devolucions

Tenint en compte la naturalesa del servei que el titular d’aquest lloc web ofereix a través de padresymadresconscientes.com, l’usuari del curs assumeix i reconeix que aquest no pot ser objecte de devolució ni que pot exercitar el seu dret de desistiment del mateix, sent aquesta circumstància prevista per l’article 103 del Text refós de la Llei 1/2007 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Els productes no subministrats en un suport tangible estan exclosos del dret de reemborsament, segons s’estableix en la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, relativa als drets dels consumidors.

Per tal motiu, i atès que l’interessat no pot accedir a la secció privada on es troben els continguts del curs per provar i inspeccionar els mateixos abans de la compra, el titular d’aquest lloc web ofereix de manera pública i gratuïta les característiques i índex del curs en aquest enllaç, perquè l’interessat pugui valorar el servei ofert i decidir si li interessa adquirir-abans de fer efectiva la compra.

Excepcionalment, si en un termini màxim de set dies des del moment de la compra l’usuari considera fefaentment que els continguts del curs no coindicen amb el contingut general exposat en aquest enllaç, i sempre que no hi hagi hagut cap descàrrega, impressió, còpia o qualsevol un altre tipus de manipulació dels continguts del curs, podrà reclamar la devolució de l’import desemborsat a través del mail que figura a l’apartat Queixes i reclamacions d’aquests Termes i condicions.

Accés al Curs

Els continguts estaran disponibles a la secció privada d’aquest lloc web i únicament per als usuaris que ha comprat el curs.

L’usuari del curs podrà accedir als continguts a través de la secció privada mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya personal.

En cas de pagament amb targeta de crèdit l’usuari del curs podrà accedir als continguts immediatament després de finalitzar el procés de compra. En cas de pagament per transferència bancària o ingrés en efectiu, el titular del lloc web informarà a l’usuari del curs per correu electrònic una vegada que estigui confirmada la transacció i habilitat l’accés.

Requisits Tècnics

Navegador. Aquest lloc web es compromet a mantenir en perfecte funcionament la secció privada destinada exclusivament per als usuaris del curs. La navegació per la secció privada està optimitzada i funciona correctament amb l’última versió dels navegadors: Mozilla Firefox, Chrome, Safari i Microsoft Internet Explorer, així com per als dispositius mòbils amb Android i iOS. En alguns apartats, aquest lloc web podrà utilitzar finestres emergents o pop-ups per mostrar informació a l’usuari del curs. Per al correcte funcionament del servei l’usuari del curs ha de permetre l’ús d’elements emergents per a aquest lloc web.

Fallades en el sistema. Aquest lloc web compta amb servidors externs per a l’allotjament de tots els continguts. L’existència d’incidències en ells pot provocar la irrupció temporal en el funcionament de la secció privada. Els talls puntuals, sense conseqüències en el seguiment del curs, no donaran dret a cap reclamació per part de l’usuari del curs. Així com tampoc de les interrupcions o mal funcionament quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major.

Equip informàtic. L’usuari del curs ha de disposar d’un equip informàtic i de connexió a Internet adequats i ben configurats per a l’ús dels continguts del Curs de Pares i Mares Conscients. Aquest lloc web no tindrà cap responsabilitat en cas d’una incorrecta instal·lació o configuració de l’equip de l’usuari del curs que li impedeixi accedir a la secció privada d’aquest lloc web, ni es farà càrrec del servei tècnic que l’equip informàtic de l’usuari del curs pugui necessitar per al seu correcte funcionament. És important que el navegador utilitzat està actualitzat a l’última versió, així com Adobe Flash Player, els controls ActiveX, plugins, scripts o extensions que tingui instal·lats. L’usuari del curs coneix i accepta que no serà motiu de devolució de l’import del curs la impossibilitat de realitzar-lo a causa d’una mala instal·lació o configuració del seu equip informàtic o de la seva connexió a Internet.

Protecció de dades de caràcter personal

Formulari de compra.

Tota la informació sol·licitada en el formulari de compra es farà servir exclusivament per al processament de la compra del curs i per permetre l’accés a la secció privada del curs. Aquestes dades passaran a formar part del fitxer informatitzat de Compres, propietat i responsabilitat de Jordi Calm Guiteras, titular d’aquest lloc web.

Pares i Mares Conscients no guardarà, ni tindrà accés en cap moment a les dades de la targeta de crèdit o dèbit emprada en el formulari de compra, aquesta informació serà emmagatzemada per l’entitat Triodos Bank de manera encriptada.

La legislació espanyola obliga a mantenir les dades associades a una compra almenys durant sis anys, pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

Aquesta secció no substitueix la nostra Política de Privacitat. Llegir les condicions particulars a: Política de Privacitat.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del Curs de Pares i Mares Conscients estan subjectes a drets d’autor i són propietat intel·lectual de Jordi Calm Guiteras. I quan això no sigui així, es farà menció expressa.

L’usuari està autoritzat a imprimir o descarregar el contingut al seu PC sempre i quan sigui, per al seu ús personal i privat i no tingui com a finalitat un ús comercial, i amb la condició que l’usuari compleixi tots els drets d’autor.

Els continguts del Curs de Pares i Mares Conscients no es podran reproduir, duplicar, copiar, difondre o compartir en xarxes socials, i tampoc transformar, traduir, modificar, vendre, distribuir, o de qualsevol altra forma explotar amb fins comercials sense el permís previ i explícit de l’autor.

El accés als continguts del curs mitjançant un codi de visita restringeix el seu us a un visionat particular. Qualsevol altra utilització d’aquest accés, especialment qualsevol modalitat de reproducció o manipulació d’aquests continguts (còpia, descàrrega, impressió, etc …) es considerarà un ús indegut d’aquest accés. La durada i extensió d’aquest accés queda sota la potestat dels propietaris de la web.

No està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (copyright) i qualsevol altra dada d’identificació del seu titular incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació o d’identificació que poguessin trobar-se en els continguts d’aquest lloc web.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a padresymadresconscientes.com de manera gratuïta. No envieu, informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis aliens i que poguessin aparèixer en aquest lloc web són marques registrades dels seus respectius propietaris.

Cookies

L’usuari del curs consenteix l’ús de cookies i fitxers, i hauran d’estar activats amb la finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines de la secció privada d’aquest lloc web.

La informació detallada sobre què són les cookies, quins tipus utilitza aquest lloc web, com canviar la configuració del teu navegador, i què passa si es desactiven les cookies es troben en les següents condicions particulars: Llegir Política de Cookies.

Incidències i Reclamacions

En el cas que l’usuari del curs desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació podrà fer-ho per correu electrònic a curso[@]padresymadresconscientes.com.

Modificacions i Actualitzacions

Aquest lloc web es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment els termes i condicions de la present pàgina web pel que l’usuari haurà de llegir periòdicament. Qualsevol modificació serà publicada en aquesta pàgina web.

Consentiment

S’entén que l’interessat / usuari del curs accepta les condicions establertes aquí detallades en marcar la casella “He llegit i accepto els Termes i Condicions” i prémer en el botó “Pagar” en el moment de realitzar la compra del curs.

Drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre L’usuari podrà dirigir-se a Pares i Mares Conscients per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del consentiment prestat, tenint en compte que la legislació espanyola obliga a mantenir les dades associades a una compra almenys durant sis anys.Per això, l’usuari només haurà de sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita i signada. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms, correu electrònic, domicili a efectes de notificacions i còpia del DNI i enviar-se a curso[@]padresymadresconscientes.com o per correu postal a la següent adreça:

Jordi Calm Guiteras

Curs Padres y Madres Conscientes

Calle Passeig, 24 2º 3ª

08740 Sant Andreu de la Barca

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb aquest lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents els Jutjats de Barcelona, ​​renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Darrera actualització 6 desembre 2016.